Cookiebeleid

Axepta BNP Paribas (‘wij’, ‘ons’) gebruikt cookies en andere trackers (hierna ‘cookies’) op deze website (hierna ‘de Website’). De cookies zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en maken onder meer het aanmeldproces mogelijk. Door cookies te gebruiken, kan Axepta BNP Paribas ook uw online-ervaring verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om de inhoud en/of de publiciteit op de Website of andere (niet-) Axepta BNP Paribas -websites aan te passen aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Door geen cookies te aanvaarden, belet u Axepta BNP Paribas en haar partners om uw online-ervaring te optimaliseren. Sommige delen van de Website zullen bovendien niet ideaal werken. Door cookies te aanvaarden, stemt u ermee in dat we de cookies gebruiken zoals vermeld in dit cookiebeleid. Indien u dit wenst, kunt u uw cookievoorkeuren altijd wijzigen in de cookiebeheertool die toegankelijk is via de voettekst van de website.

Alle details over de cookies die op deze Website worden gebruikt, vindt u in dit cookiebeleid. Dit beleid legt ook uit voor welke doeleinden deze cookies worden gebruikt, wie ze plaatst, hoe u ze kunt beheren of verwijderen en wat uw rechten zijn als bezoeker van de Website.

1. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekst-, beeld- of softwarebestanden die uw webbrowser op uw toestel bewaart wanneer u websites en toepassingen gebruikt. Het woord ‘apparaat’, zoals gebruikt in dit cookiebeleid, verwijst naar computers, smartphones, tablets en alle andere toestellen die worden gebruikt om op het internet te surfen.

Cookies kunnen ofwel: (i) sessiespecifiek zijn, wat betekent dat ze van uw apparaat worden verwijderd zodra de browsersessie wordt gesloten; of (ii) permanent zijn, wat betekent dat ze op uw apparaat blijven staan totdat ze worden verwijderd. Raadpleeg Hoofdstuk 3 voor meer informatie over de sessiespecifieke en permanente cookies.

Cookies voeren een aantal nuttige functies uit, zoals:

 • U authenticeren en identificeren op onze websites en/of applicaties, zodat we u de diensten kunnen leveren die u vraagt;
 • De beveiliging van de website en/of applicaties verbeteren, onder meer om frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen;
 • U gepersonaliseerde reclame sturen, met name op basis van uw browsergeschiedenis en uw onlinevoorkeuren;
 • Uw gebruik van onze websites en/of applicaties monitoren om ze te verbeteren;
 • Uw gebruikerservaring verbeteren door de inhoud van de website en/of applicaties aan te passen aan en af te stemmen op uw interesses zodat wij en onze partners (zie Hoofdstuk 3) u relevantere advertenties en inhoud van Axepta BNP Paribas kunnen verstrekken op websites en in applicaties die losstaan van Axepta BNP Paribas;
 • de informatie die u ons hebt verstrekt, onthouden (bijvoorbeeld om formulieren automatisch in te vullen met gegevens die u eerder aan ons hebt doorgegeven zodat u zich sneller kunt aanmelden);
 • Uw voorkeuren en instellingen bijhouden (bv. taal, tijdzone enz.) of waar u gestopt bent in uw gebruik van de websites en/of toepassingen van Axepta BNP Paribas;

2. Welke informatie kan in een cookie worden opgeslagen?

De informatie die door de cookies op uw apparaat wordt opgeslagen, kan betrekking hebben op het volgende, afhankelijk van de bewaartermijn:

 • de webpagina’s die u op dat apparaat hebt bezocht;
 • de advertenties waarop u hebt geklikt;
 • de browser die u gebruikt;
 • uw IP-adres;
 • en alle andere informatie die u hebt verstrekt op de bezochte websites en/of in onze applicaties.

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Wanneer u kiest welke soorten cookies u op uw apparaat toestaat, kunnen deze cookies rechtstreeks worden geplaatst door ons (first-party cookies) of door een van onze partners (cookies van derden).

Wanneer we cookies gebruiken die persoonsgegevens verzamelen, vallen dit verzamelen en de ermee gepaard gaande verwerkingsactiviteiten onder onze Gegevens-beschermingsverklaring.

Wanneer u toestemming geeft voor de installatie van cookies van derden op uw apparaat, hebben onze partners (Zie Hoofdstuk 3) toegang tot de informatie die ze bevatten (zoals uw surfstatistieken wanneer u cookies van derden analyseert) in overeenstemming met onze Privacyverklaring en die van onze partners.

3. Welke cookies gebruiken wij en voor welk doel?

We hebben de cookies op deze Website onderverdeeld in drie hoofdcategorieën, op basis van hun doelen:

1. Strikt noodzakelijke cookies (verplicht)

Deze cookies kunnen niet worden geweigerd als u de Website wilt bezoeken. Dat is goed, want ze zorgen ervoor dat de Website stabiel is en goed en veilig werkt. Ze worden alleen door ons geplaatst en ze verzamelen anonieme gegevens.

Wanneer u de website bijvoorbeeld voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd uw taal te kiezen zodat de webpagina’s automatisch in die taal openen.

ToolBeschrijvingCookieDoelGeldigheid
Google recaptchaDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots._GRECAPTCHADit is gunstig voor de website, zodat we geldige rapportages kunnen maken over het gebruik van onze website.179 dagen
rc::aPersistent
rc::bSessie
rc::cSessie
rc::d-15#Persistent
WebserverRegistreert welk servercluster de bezoeker bedient.ApplicationGatewayAffinityDit wordt gebruikt in de context van taakverdeling om de gebruikerservaring te optimaliseren.Sessie
WebserverDeze cookie wordt gebruikt in de context van taakverdeling.ApplicationGatewayAffinityCORSDit optimaliseerde het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de verkeersbelasting over meerdere netwerklinks of servers te verdelen.Sessie
SalesforceContent die via het contactformulier wordt ingediend, wordt via een API-verbinding aan Salesforce gekoppeld om synchronisatie en optimale opvolging te garanderen.  Persistent

2. Comfortcookies (met uw toestemming)

Comfortcookies stellen ons in staat om de Website voor u te personaliseren en doelgerichte informatie te tonen die nuttig kan zijn voor u. Deze cookies stellen ons ook in staat om uw gedrag op de Website te begrijpen. Ze worden alleen door ons geplaatst en verzamelen uw persoonlijke voorkeuren.

ToolBeschrijvingCookieDoelGeldigheid
HotjarTool om het gedrag van de bezoeker op de website te volgen_hjSessionUser_{site_id}  Ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina terechtkomt.Behoudt de Hotjar-gebruikers-ID die uniek is voor die site.Zorgt ervoor dat gegevens van volgende bezoeken aan dezelfde site worden toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID.JSON-gegevenstype.365 dagen
  _hjidIngesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina terechtkomt.Behoudt de Hotjar-gebruikers-ID die uniek is voor die site.Zorgt ervoor dat gegevens van volgende bezoeken aan dezelfde site worden toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID.UUID-gegevenstype.365 dagen
  _hjFirstSeen  Identificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker.Gebruikt door opnamefilters om nieuwe gebruikerssessies te identificeren.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.Sessie
  _hjUserAttributesHash  Gebruikers-kenmerken die via de Hotjar Identity API worden verzonden, worden gedurende de sessie in de cache opgeslagen.Stelt ons in staat te weten wanneer een attribuut is gewijzigd en moet worden bijgewerkt.Hash-gegevenstype.Sessie
  _hjCachedUserAttributesSlaat gebruikers-kenmerken op die via de Hotjar Identity API worden verzonden, wanneer de gebruiker niet in de steekproef zit.Verzamelde attributen worden alleen op Hotjar-servers opgeslagen als de gebruiker interactie heeft met een Hotjar Feedback-tool.Cookie gebruikt ongeacht of er een Feedback-tool aanwezig is.JSON-gegevenstype.Sessie
  _hjViewportIdSlaat gebruikersviewportgegevens op, zoals grootte en afmetingen.UUID-gegevenstype.Sessie
  _hjSession_{site_id}  Bevat huidige sessiegegevens.Zorgt ervoor dat volgende verzoeken in het sessievenster worden toegeschreven aan dezelfde sessie.JSON-gegevenstype.30 minuten
  _hjSessionTooLargeZorgt ervoor dat Hotjar stopt met het verzamelen van gegevens als een sessie te groot wordt.Wordt automatisch bepaald door een signaal van de WebSocket-server als de sessiegrootte de limiet overschrijdt.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.Sessie
  _hjSessionRejectedIndien aanwezig, stel dit in op ‘1’ voor de duur van de sessie van een gebruiker, wanneer Hotjar heeft geweigerd dat de sessie verbinding maakt met onze WebSocket vanwege server-overbelasting.Toegepast in uiterst zeldzame situaties om ernstige prestatieproblemen te voorkomen.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.Sessie
  _hjSessionResumedInstellen wanneer een sessie/opname opnieuw wordt verbonden met Hotjar-servers na een verbindings-onderbreking.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.Sessie
  _hjLocalStorageTestControleert of de Hotjar Tracking Code lokale opslag kan gebruiken.Als dit mogelijk is, wordt een waarde van 1 ingesteld.Gegevens die zijn opgeslagen in_hjLocalStorageTest hebben geen vervaltijd, maar worden vrijwel onmiddellijk verwijderd nadat ze zijn gemaakt.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.Minder dan 100ms.
  _hjIncludedInPageviewSampleInstellen om te bepalen of een gebruiker wordt opgenomen in de gegevenssteek-proef die wordt gedefinieerd door de pagina-weergavelimiet van uw site.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.30 minuten
  _hjIncludedInSessionSampleInstellen om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in de gegevensbemonstering die is gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van uw site.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.30 minuten
  _hjAbsoluteSessionInProgressWordt gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.30 minutes  
  _hjTLDTest  We proberen de _hjTLDTest-cookie op te slaan voor verschillende URL-substring-alternatieven totdat dit mislukt.Hiermee kunnen we proberen het meest algemene cookiepad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina.Het betekent dat cookies kunnen worden gedeeld tussen subdomeinen (waar van toepassing).Na deze controle wordt de cookie verwijderd.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.Sessie
  _hjRecordingEnabled  Instellen wanneer een opname start.Lezen wanneer de opname-module wordt geïnitialiseerd om te zien of de gebruiker al bezig is met een opname in een bepaalde sessie.Booleaans waar/onwaar gegevenstype.Sessie
  _hjRecordingLastActivityIngesteld in Sessieopslag in plaats van cookies.Bijgewerkt wanneer een gebruikers-opname start en wanneer gegevens via de WebSocket worden verzonden (de gebruiker voert een actie uit die Hotjar opneemt).Gegevenstype Numerieke waarde (tijdstempel).Sessie
Adobe AnalyticsAdobe Analytics wordt gebruikt voor het aanleveren van globale statistieken over navigatie. Bij niet-aanvaarding van de comfortcookies worden alle gegevens anoniem getrackt. Zo kan de bank de prestaties van de website controleren en indien nodig verbeteren._sdsat_enrolment_ID      Gebruikt om de waarde te onthouden van een unieke identificator van de transactie die plaatsvindt bij een inschrijving. 
  _sdsat_languageDeze cookie wordt gebruikt om de taal waarin de content wordt weergegeven te onthouden.1 jaar
  _sdsat_zid    Custom Adobe Dynamic Tag Manager cookie. 
  AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrgDe AMCV cookie bevat de Experience Cloud visitor ID or MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waarde-paar dat deze syntaxis volgt: mid | Experience Cloud ID. Om meer te weten over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.2 jaar
  AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrgDe cookie AMCVS fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde ervan is altijd ‘1’ en wordt verwijderd wanneer de sessie is beëindigd.Sessie
  dpmDPM (Data Provider Match) informeert interne Adobe-systemen dat een oproep van de Adobe Experience Cloud ID Service een bezoekers-ID aanvraagt. Dit gebeurt alleen wanneer het AMCV-cookie (dat een Experience Cloud-id bevat) niet is ingesteld.180 dagen
  s_ccDeze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies geactiveerd zijn (gewoon op ‘True’ ingesteld). Deze cookie is een sessiecookie dat verloopt als de browser wordt gesloten. Zonder deze cookie kunnen we geen prestatie-analyse van de website uitvoeren (wat er werd bezocht en wat niet).Sessie
  s_ecidDe ECID-cookie bevat de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel/waarde-paar met de volgende syntaxis: s_ecid=MID|Experience Cloud ID. Deze cookie wordt door het domein van de klant geplaatst nadat het AMCV-cookie door de klant is ingesteld. De cookie heeft tot doel permanente ID-tracking toe te staan in de 1e partij-status en wordt gebruikt als referentie-ID in het geval dat de AMCV-cookie is verlopen. Kijk bij AMCV-cookie voor meer informatie. Voor details over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.2 jaar
  _fid      Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaard s_vi cookie niet beschikbaar is door cookiebeperkingen door derden.2 jaar
  s_pcCookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken (waar een gebruiker klikte, waar hij naartoe scrolde …) over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.1 jaar
  s_ppnRegistreert het gedeelte van een pagina (0–100%) dat de gebruiker bekijkt en zet deze waarde om in een variabele bij de weergave van de volgende pagina.Sessie
  s_pprt      Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.Sessie
  s_ppvDeze cookies worden ingesteld door de Adobe Analytics-plugin “getPercentPageViewed” en worden gebruikt om de scrolactiviteit van een bezoeker te meten en zo te zien hoeveel hij van een pagina bekijkt voordat hij naar een andere pagina gaat.Sessie
  s_ptcDeze cookie biedt een ‘native’ methode om nauwkeurige en gedetailleerde tijdsstatistieken te verkrijgen voor het laden van gebeurtenissen, bv. wanneer een pagina of functionaliteit wordt geladen.Sessie
  s_sq      Deze cookie wordt geplaatst en ingelezen door de JavaScript-code als de ClickMap- en de Activity Map-functionaliteiten ingeschakeld zijn. Het bevat informatie over de vorige link die de gebruiker heeft aangeklikt. Het wordt gebruikt om bezoeken aan websites bij te houden (hoe vaak de website werd bezocht), om een ‘spoor’ van het gevolgde pad op te maken. We weten niet wie de bezoeker is (anonieme cookie), maar we kennen het pad van het bezoek.Sessie
  s_vi_*Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren, het cookie heeft de opmaak van s_vi_* afhankelijk van de gebruikte rapporteringssite.2 jaar

3. Marketingcookies (met uw toestemming)

Deze cookies zorgen ervoor dat u relevante informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangt op sociale media, onze websites en andere websites of toepassingen. Deze cookies worden door ons geplaatst, maar ook door andere bedrijven.

Als u bijvoorbeeld online op de Website op zoek was naar een nieuwe autoverzekering, kunt u aanbiedingen voor autoverzekeringen en andere relevante informatie bekijken op sociale media, onze websites en andere websites of toepassingen.

ToolBeschrijvingCookieDoelGeldigheid
FacebookFacebook event tag_fbpGebruikt door Facebook om een reeks advertentie-producten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maanden
Pageviewfr3 maanden
PixeltrSessie
Google Campaign ManagerGoogle kan contact met u opnemen met hun advertentiemateriaal. Hun advertentiecontent wordt op maat gemaakt van wat u interesseert, op basis van uw browsegedrag en de pagina’s die u hebt geraadpleegd. De cookies worden ook gebruikt om de impact van de advertentiecampagnes op deze website te meten. Axepta BNP Paribas verzamelt geen financiële of persoonlijke gegevens met deze cookies. Wij kunnen u advertenties laten zien als u onze website hebt bezocht. Deze advertenties zijn op maat gemaakt van wat u interesseert, gebaseerd op wat u online doet en de websites die u bezoekt. Om onze marketingcontent te verbeteren, kan deze cookie daarom gegevens naar onze externe partner sturen. U vindt meer informatie over het advertentiebeleid van onze externe partners en over hoe u het verzamelen van uw gegevens kunt stopzetten op hun respectieve pagina’s.Google(http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/)180 dagen
LinkedIn(https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/
62931/manage-advertising-preferences)
30 dagen
Meta (Facebook, Instagram)(https://www.facebook.com/settings?tab=ads)180 dagen
Bing(https://about.ads.microsoft.com/en-gb/policies/legal-privacy-and-security)13 maanden

 

4. Verantwoordelijke voor cookies

De eigenaar van de website, en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in de cookies zijn opgeslagen, is:

Axepta BNP Paribas Benelux
Warandeberg 3
1000 Brussel
privacy@bnpparibasfortis.com

5. Hoe kunt u uw cookiekeuze beheren?

U kunt de manier waarop cookies op de Website worden gebruikt, beheren door:

 • Uw cookievoorkeuren beheren in de cookiebeheertool, toegankelijk onderaan de website. In deze tool kunt u op elk moment uw voorkeuren wijzigen, uw toestemming voor de verschillende bewerkbare categorieën cookies intrekken of opnieuw geven.
 • De privacy-instellingen van uw browser configureren (zie de hulpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over het regelen van cookies).
 • Websites van derden bekijken: hiermee kunt u nagaan hoe u cookies moet beheren voorkeuren op andere websites en -applicaties – zie Hoofdstuk 3 voor meer informatie over cookies van derden.

Houd er rekening mee dat uw toestemming niet vereist is voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies voor de goede werking van de website. Daarom is de optie ‘strikt noodzakelijke cookies’ aangevinkt, zoals vereist in onze cookiebeheertool en dus niet optioneel.

Door bepaalde soorten cookies of categorieën cookies te weigeren of uit te schakelen – bijvoorbeeld comfortcookies – kunnen we uw gebruikerservaring op onze websites en/of in onze applicaties niet optimaliseren.

Standaard bewaren we uw cookiekeuzes met betrekking tot het apparaat dat u maximaal 180 dagen hebt gebruikt. Als u de voorkeuren voor cookies wenst te veranderen, kunt u uw keuzes op elk moment bijwerken via deze link. In elk geval vragen wij u om de 180 dagen opnieuw een keuze te maken.

6. Uw rechten als bezoeker op onze website

Raadpleeg onze Privacyverklaring die toegankelijk is via de voettekst van de Website voor meer informatie over Axepta BNP Paribas Benelux als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkenen.

Als bezoeker en subject van de gegevens die deze cookies bewaren, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevens-beschermingsautoriteit https://www.dataprotectionauthority.be/

Update jouw cookievoorkeuren: