Data die invloed hebben op de uitbetaling van je transacties

Banksluitingsdagen

Deze data verlengen over het algemeen de betaling van de transacties met minstens één werkdag. Deze Amerikaanse & Duitse feestdagen zijn van toepassing op alle transacties in Europa.

Banksluitingsdagen 2024

 

 

In het decreet nr. 2015 / 751 van het EuropeesParlement en de Raad betreffende afwikkelingsvergoedingen voor kaart gebaseerde betalingstransacties, heeft de EU een wet aangenomen die de afwikkelingsvergoedingen en diensten voor kaart gebaseerde betalingstransacties regelt. De wettelijke verplichting van de EU is voornamelijk de instelling van een maximale hoogte van de inter-bankkosten voor kaart gebaseerde betalingen, en informatie over de afwikkelingsvergoedingen.